Thông tin chung về Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ

  • Tên trung tâm: Trung tâm Nông nghiệp Hữu cơ
  • Tên quốc tế: Center for Organic Agriculture Promotion and Studies
  • Tên tiếng Trung: 农业有机研发中心
  • Địa chỉ: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
  • Mã số thuế: 01019572_005
  • Điện thoại: (84) 24 3200 6631
  • Fax: (84) 24 3827 6473
  • Website: organicvn.com

Trung tâm có một đội ngũ các cán bộ trẻ, có trình độ và chuyên môn sâu trong từng lĩnh vực, đồng thời có được đông đảo đội ngũ là các nhà giáo, các nhà kinh tế, chuyên gia và các trung tâm thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam tham gia làm việc trực tiếp hoặc bán thời gian.Trung tâm hiện đang triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án thuộc chương trình nông thôn mới, liên kết nâng cao giá trị nông sản và đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp an toàn. Trung tâm đã có liên kết với một số Trường Đại học của khu vực Châu Á để thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp hữu cơ, các loại phân bón hữu cơ, giá thể hữu cơ trong trồng trọt của khu vực đô thị, các loại thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ sinh học, giống cây trồng vật nuôi đảm bảo an toàn và thực hiện dự án tích hợp công nghệ thông tin với quản trị 4.0 để xây dựng dữ liệu – truy xuất nguồn gốc nông sản tới lịch sử canh tác và chăn nuôi.Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã thực hiện thành công hơn 33 dự án thuộc  lĩnh vực về nấm, rau mầm, rau hữu cơ đô thị, lúa – rươi hữu cơ, bưởi – cây ăn quả hữu cơ và đang hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã từng bước sản xuất ổn định và cung cấp sản phẩm hữu cơ ra thị trường trong và ngoài nước.